Pomoc dětem v misiích v roce 2016

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh

 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora čtyř internátních domů
 • podpora ubytovny pro chlapce z odlehlých kmenových vesnic
 • podpora základních škol, rekonstrukce a stavba nových tříd
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy pro děti trpící podvýživou a nemocemi

Celkový počet podpořených dětí: 12 252

Diecéze: Rajshani

 • péče o děti v internátě a sirotčincích
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy pro sirotky a opuštěné děti trpící podvýživou a nemocemi, které nemají jinou možnost získat vzdělání

Celkový počet podpořených dětí: 415

Arcidiecéze: Dhaka

 • podpora dětí v sirotčinci pro dívky – kompletní péče

Celkový počet podpořených dětí: 150

Filipíny

Diecéze: Bacolod

základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby

podpora studia pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 210

Guyana

Diecéze: Georgtown

 • provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince
 • pomoc velmi chudým dětem indiánských a domorodých kmenů ve vnitrozemí
 • duchovní a materiální pomoc dětem diecéze, sociální práce ve farnostech
 • podpora internátu pro chlapce ze vzdálených míst

Celkový počet podpořených dětí: 10 104

Keňa

Diecéze: Eldoret

 • náboženská formace, uvědomění si morálních hodnot – nákup materiálu, knih, zajištění provozu
 • stavba MŠ – stavební materiál, mzdové náklady
 • stavba učeben – stavební materiál, práce

Celkový počet podpořených dětí: 36 190

Diecéze: Machakos

 • duchovní programy – strava, pomůcky, vybavení
 • workshopy – potraviny, pomůcky, materiály
 • formační program – poplatky za studenty
 • nákup výukových materiálů – příručky, modlitební knihy

Celkový počet podpořených dětí: 3 680

Arcidiecéze: Mombasa

 • stavba MŠ – nákup materiálu, mzdové náklady
 • nákup učebních pomůcek
 • zajištění základních potřeb pro sirotky a děti z extrémně chudých rodin
 • provoz centra pro záchranu dětí z ulice
 • provoz rehabilitačního centra pro záchranu a péči o sexuálně zneužívané děti
 • léky a poskytnutí úkrytu pro zneužívané děti
 • náboženská formace – katechetické materiály
 • podpora vzdělávání

Celkový počet podpořených dětí: 976

Papua Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga

 • ochrana dětí – vzdělávací materiály, doprava
 • podpora pro chudé, nemocné a zanedbané děti

Celkový počet podpořených dětí: 5 400

Srí Lanka

Diecéze: Badula

 • provoz dvou sirotčinců a dívčího internátu
 • zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti
 • péče o děti ve venkovských nemocnicích, doprava, specializovaná léčba

Celkový počet podpořených dětí: 826

 

Diecéze: Chilaw

 • kompletní provoz sirotčince a dětského domova
 • vzdělání a duchovní formace pro sirotky

Celkový počet podpořených dětí: 73

 

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora vzdělávání sirotků a opuštěných dětí
 • provoz pěti dětských domovů pro sirotky, opuštěné děti a děti z rozbitých rodin
 • péče o děti postižené občanskou válkou
 • provoz sirotčince pro dívky, které jsou ohrožené a zneužívané, z rozbitých a chudých rodin

Celkový počet podpořených dětí: 242

 

Diecéze: Kandy

 • provoz dvou domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • příspěvek na základní lékařskou práci, vzdělání, stravování
 • provoz denních jeslí pečující o děti pracujících matek

Celkový počet podpořených dětí: 229

Sýrie

Celkový počet podpořených dětí: 7 750

 • Diecéze: Damašek (Melchický patriarchát)
 • křesťanská výchova – pomůcky, katechetická příprava, doprava

Celkový počet podpořených dětí: 7 500

 

Diecéze: Kamichlie degli Armeni

 • účastnický poplatek za prázdninový tábor

Celkový počet podpořených dětí: 250

Uganda

Diecéze: Lira

 • provoz a údržba domova pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc nejvíce potřebným a zranitelným dětem, vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo nakaženým infekcí
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb, toaletních potřeb,

Celkový počet podpořených dětí: 6 039

 

Diecéze: Fort Portal

 • projekt na soběstačné nutriční obohacení
 • zajištění nákladů na vlastní drůbežárnu – drůbež používána k doplnění a obohacení jídelníčku chudých dětí
 • může být pilotním projektem pro další farnosti

Celkový počet podpořených dětí: 200

 

Diecéze: Kabale

 • podpora sirotků a ohrožených dětí
 • pomoc nemocným, podvyživeným, osiřelým dětem z důvodu HIV/AIDS, malárie
 • pomoc s placením školného, uniforem, školních pomůcek, domácích potřeb

Celkový počet podpořených dětí: 500

Zambie

Diecéze: Chipata

 • kompletní zajištění vzdělání pro sirotky
 • renovace 3 tříd základní školy v Naviluri – budova se nepoužívá z důvodu nebezpečí zřícení – děti se učí venku – komplikace v období dešťů
 • rekonstrukce budovy pro očistu – umývárna + WC
 • křesťanská formace – spuštění živé dětského vysílání v rádiu za účelem osvěty ohledně dětské práce, práv dětí, evangelizace
 • kompletní péče a psychická i fyzická podpora dětí se zdravotním postižením
 • poskytnutí náhradní stravy kojencům a batolatům, zajištění oblečení, hygienických potřeb – cíl: zabránit přenos HIV na tyto nejmenší
 • oprava internátu pro sirotky a ohrožené děti a zajištění jejich vzdělání
 • pořízení výukových materiálů, organizace seminářů, sportovní akce, zajištění školních uniforem a bot pro děti, které žijí pod hranicí chudoby

Celkový počet podpořených dětí: 21 456

 

Arcidiecéze: Lusaka

 • stavba mateřské školy a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS
 • poskytnutí vzdělání, zdravotní péče a ostatních potřeb pro sirotky a ohrožené děti v důsledku HIV/AIDS
 • zajištění jídla pro podvyživené děti a sirotky
 • podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin, nákup školních potřeb, uniforem, placení školného
 • podpora domova pro tělesně postižené děti – stravování, rehabilitační pomůcky, speciální výukové materiály, chirurgické zákroky, nácvik soběstačnosti, poradenství
 • zajištění životních potřeb pro sirotky a ohrožené děti z farností
 • provoz domova pro dívky – zejména sirotky a bez domova

Celkový počet podpořených dětí: 2 165