Pomoc dětem v misiích v roce 2018

PROJEKTY DÍLA DĚTÍ PODPOROVANÉ Z ČR

V roce 2018 jsme financovali 86 projektů ve 14 zemích na čtyřech kontinentech celkovou částkou ve výši téměř 437 tisíc dolarů. Pomoc se týkala přes 200 tisíc dětí. Co konkrétně bylo v jednotlivých zemích podpořeno, naleznete v přehledu níže.

AFRIKA

Jižní Súdán

2 projekty; podpora 3 300 dětí

Diecéze: Yei

 • Zajištění stravy pro děti v nedělní škole
 • Výživa a animace pro přesídlené děti

Keňa

Diecéze: Eldoret – 440 dětí

 • Výstavba jídelny v akademii sv. Judy

Diecéze: Machakos – 4 projekty pro 535 dětí

 • Pořízení školních uniforem pro nejchudší děti
 • Výživový program v KAMBU pro děti z velmi chudých rodin
 • Nákup 20 invalidních vozíků a náklady na podpůrnou chirurgii
 • Pomoc chudým rodinám

Diecéze: Homa Bay – 3 projekty pro 2 803 dětí

 • program zdravotní péče – nákup léků a potravin
 • Poskytování potravin dětem z farnosti Ringa
 • Výživový program pro děti z farnosti Kadem

Malawi

Diecéze: Mzuzu – 3 projekty pro 907 dětí

 • Rehabilitace dětí se zdravotním postižením
 • Léčba pro děti v nouzi
 • Pomoc osiřelým a chudým dětem

Diecéze: Mangochi – 1 projekt pro 800 dětí

 • Renovace učeben – náklady na materiál a práci na obnově a údržbě bloku učeben

Diecéze: Lilonqwe – 1 projekt pro 50 000 dětí

 • Stany pro dětské misijní aktivity – náklady na nákup 4 stanů s kapacitou 250 osob a 500 židlí.

Tanzanie

Arcidiecéze: Songea – 3 projekty pro 4 631 dětí

 • Křesťanská formace dětí v děkanství Peramiho
 • Výživový projekt v děkanství Namtumbo
 • Kuchyňské náčiní pro děti z PMDD – poskytování talířů, vidliček a lžící.

Diecéze: Mbeya – 2 projekty pro 65 568 dětí

 • Provoz zdravotního střediska Iyunga
 • Zdravotní péče o postižené děti: invalidní vozíky, chodítka, elektrické vozíky, léky, asistence.

Uganda

Diecéze: Jinja – 2 projekty pro 18 000 dětí

 • Systémy solárního osvětlení v 10 základních školách
 • Hromosvody pro 10 základních škol

Diecéze: Lira – 1 projekt pro 58 dětí

 • Zaopatření dětí v dětském domově – výdaje na stravu, zdravotní péči, dopravu a školní pomůcky pro děti

Diecéze: Kabale – 1 projekt pro 500 dětí

 • Podpora sirotků a zranitelných dětí

Zambie

Diecéze: Chipata – 5 projektů pro 17 725 dětí

 • Dětské hřiště a modlitební jeskyně pro děti
 • Podpora organizace PMDD – výdaje na pořádání dětských shromáždění, animačních seminářů a učební materiály
 • Formační programy pro děti ve farnosti
 • Misijní nemocnice pro děti do 5 let
 • Zajištění péče o postižené děti – výdaje na stravování, oblečení, školní a další základní potřeby

Arcidiecéze: Lusaka – 2 projekty pro 500 dětí

 • Péče o děti s tělesným postižením
 • Podpora pro chudé a zranitelné děti

Diecéze: Mpika – 2 projekty pro 6 040 dětí

 • Lůžka a matrace pro dětské oddělení venkovského zdravotního střediska
 • Nutriční podpora pro sirotky

JIŽNÍ AMERIKA

Guyana

Diecéze: Georgetown – 5 projektů pro 10 168 dětí

 • Péče o děti z dětského domova
 • Zajištění provozu internátu
 • Provoz dětského sirotčince
 • Pomoc dětem domorodých indiánů
 • Formační tábory pro dívky

Surinam

Diecéze: Paramaribo – 2 projekty pro 240 dětí

 • Dětské hřiště u kostela
 • Formační program pro děti

ASIE

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh – 5 projektů pro 12 271 dětí

 • Výživový program pro děti domorodců
 • Podpora ubytování pro dívky a chlapce
 • Provoz ubytovny pro předškolní děti
 • Podpora farní ubytovny pro dívky a chlapce
 • Podpora vzdělání dívek a chlapců v nové farnosti

Diecéze: Rajshahi – 2 projekty pro 621 dětí

 • Podpora pro chudé sirotky a opuštěné děti
 • Péče a zdravotní služby pro postižené děti

Arcidiecéze: Dhaka – 1 projekt pro 150 dětí

 • Péče o děti v sirotčinci – výdaje na jídlo, oblečení, zdravotní péči, obuv, vzdělání, toaletní potřeby, zajištění postelí, náklady na mzdy a všeobecné náklady na údržbu

Diecéze: Silhet – 1 projekt pro 150 dětí

 • Rozšíření základní školy Burungacherra

Srí Lanka

Diecéze: Badula – 3 projekty pro 797 dětí

 • Stipendium a zajištění potřeb pro chudé děti
 • Zajištění provozu dvou sirotčinců a domova pro dívky
 • Výživové programy pro děti v oblasti Horní a Dolní Uvy

Diecéze: Galle – 1 projekt pro 40 dětí

 • Podpora chudých a nemocných dětí

Diecéze: Chilaw – 2 projekty pro 75 dětí

 • Péče o děti ze sirotčinců
 • Péče o děti v domově sv. Petra

Arcidiecéze: Colombo – 2 projekty pro 98 dětí

 • Péče o opuštěné děti v dětském domově
 • Péče o dívky v dětském rozvojovém centru

Diecéze: Kandy – 2 projekty pro 166 dětí

 • Péče o sirotky
 • Péče o opuštěné děti

Filipíny

Diecéze: Bacolod – 2 projekty pro 143 dětí

 • Zajištění základních služeb pro sirotky a chudé děti
 • Vzdělávání chudých dětí ve farním centru

Diecéze: San Pablo – 3 projekty pro 881 dětí

 • Formace a ochrana života – vzdělání, školné, výživový program, zdravotní péče
 • Poskytování stipendia pro chudé děti navštěvující veřejné školy
 • Celková podpora pro potřebné děti v Calamba

Arcidiecéze: Manila – 2 projekty pro 605 dětí

 • Program základní zdravotní péče a zajištění výživy
 • Vzdělávací a rozvojové programy

Diecéze: Cagayan de Oro – 1 projekt pro 204 dětí

 • Výstavba učebny a podpora vzdělávání

Diecéze: Imus – 3 projekty pro 428 dětí

 • Vzdělávací program v rodinách
 • Výživa a vzdělávací programy
 • Podpora vzdělávání potřebných dětí

Diecéze: Bontoc-Lagawe – 1 projekt pro 400 dětí

 • Podpora chudých dětí z oblasti Ifugao

Diecéze: Jose in Mindoro – 1 projekt pro 70 dětí

 • Výživový program pro děti domorodců

Diecéze: Lipa – 1 projekt pro 1 500 dětí

 • Celková podpora pro potřebné děti

Pákistán

Arcidiecéze: Karachi – 1 projekt pro 546 dětí

 • Školné pro děti v nouzi

Diecéze: Multan – 1 projekt pro 500 dětí

 • Podpora vzdělávání pro chudé děti
 • Arcidiecéze: Quetta – 1 projekt pro 1 300 dětí
 • Program PMDD – výdaje na vzdělávací materiály, dary a jídlo

Sýrie

Arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni – 5 projektů pro 830 dětí

 • Školství – podpora ve studiu dětí
 • Výživový program pro děti bez prostředků
 • Školní poplatky a generátory elektrické energie
 • Podpora pro křesťanské centrum

Diecéze: Kamichlie degli Armeni – 1 projekt pro 300 dětí

 • Dětský tábor – letní tábory na dva týdny.

OCEÁNIE

Papua-Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga – 2 projekty pro 148 dětí

 • Péče o děti infikované nebo postižené HIV / AIDS
 • Zajištění vody pro školu v Noningri

Diecéze: Port Moresby – 1 projekt pro 200 dětí

 • Výživové programy pro děti