Tradiční aktivity PMD na Misijní neděli 2015

Při oslavách Misijní neděle nechyběly tradiční aktivity PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®, které přispívají k oživení života našich farností či společenství a jsou významným zdrojem finančních zdrojů na podporu projektů Papežského misijního díla dětí. Tyto aktivity jsou proto v rámci Papežských misijních děl chráněny ochrannou známkou a jejich výtěžek tedy musí být věnován výhradně na PMD, aby byla zajištěna tolik potřebná pomoc potřebným a chudým v misiích.

Všem, kteří takto misiím pomáháte, upřímně děkujeme!

Misijní jarmark® ve Vrbatově Kostelci

Ve farnosti Vrbatův Kostelec v kostele sv. Havla, kde si dnes připomněli výročí posvěcení kostela, se již několik let pořádá na Misijní neděli Misijní jarmark®. Misijní klubko z Prosetína na něm nabídlo letos poprvé i misijní med a výtěžek z této akce 3.025,- Kč podpoří projekty papežských misií. Děkujeme!

Vr K b Vr K e Vr K a

Misijní jarmark® ve Slavkově

Velké díky všem, kteří napekli výborné sušenky a jiné dobroty, přispěli rukodělnými výrobky nebo se jiným způsobem podíleli na dobrém průběhu Misijního jarmarku®. Stejné díky patří samozřejmě také všem štědrým dárcům. Celkem jsme letos utržili 18 664 Kč, peníze posíláme na Papežské misijní dílo dětí. Farnost Slavkov

Zdroj: web

1445263892 1445263952

Misijní štrúdlování® v Pusté Polomi

Na Misijní neděli ve farnosti Pustá Polom proběhla akce Misijní štrúdlování®. Na začátku stála domluva jen pár rodinek, že zkusíme děti zapojit do trochu jiné aktivity pro pomoc druhým. V neděli před misijní akcí měl pan farář promluvu na dětské mši, aby děti pomohly svým maminkám při pečení, strouhání jablek a mytí nádobí. Sami ještě neumí vydělat peníze, aby je mohli darovat potřebným, ale mohou svou aktivitu vložit do přípravy dobroty, a tak svým dílem pomoci potřebným lidem. O Misijní neděli se zabalené balíčky sbíraly před kostelem do připravených krabic a děti je pak v průvodu na začátku mše přinesly před oltář. Na konci mše bylo jídlo požehnáno a děti se ujaly prodeje před kostelem. Sešlo se na naši malou farnost nečekaných 126 balíčků dobrot a děti, i díky svému rozdávajícímu nadšení, vybraly přes 8000,-Kč. Byla to moc milá a požehnaná akce. Posílám pár fotek. Přejeme vše dobré.®

Za rodinky z farnosti Martina, Věrka, Petra, Barča

P1230119 P1230120 P1230121 P1230122

Misijní koláč® v Lysé nad Labem

Mnoho rodin se zapojilo do akce Misijní koláč®, který jsme pak po mši svaté u východu z kostela dávali lidem. Zájemci si mohli sladkosti i odnést domů, měli jsme tácky a sáčky. Někteří říkali, že to zanesou  babičkám do domovů důchodců. Byla to úžasná atmosféra. Děti šířily naprosto nakažlivě svou radost a já jsem moc ráda, že jsme se tím nadšením mohli nakazit od nich i my. Když jsme začali počítat peníze, dcera poznamenala „to zachráníme hodně životů“. Vybralo se překvapivých 7.003,- Kč. Přispěly i některé děti ze svého skromného kapesného a mají tak velký obdiv! Když si vezmeme, že podle údajů PMD pomůže sto korun zachránit jedno dítě na půl roku z největší bídy, tak jen tímto Misijním koláčem® jsme pomohli dvěma dětem od narození až do 17 let. Anebo také 35 dětem na rok. Děti poznamenaly, že 35 dětí je lepší, a že za rok zase vybereme.
Kateřina Š.

klubeme se misijni hemzeni pripravit, pozoor ptaci perspekttiva

Misijní štrúdlování® v Plasích

Jako každý rok i letos proběhlo ve farnosti Plasy nedaleko Plzně tradiční Misijní štrúdlování®. Následovalo po dětské mši, která se konala na Misijní neděli 18. 10. 2015. O. Vlastimil Kadlec (OMI) dokázal dětem hravou formou vysvětlit, že pomáhat druhým a hlavně chudým, je dobré a potřebné. Pak už následovala na faře klasická dražba štrúdlů, buchet, koláčů a dalších dobrot (slaných i sladkých).

Miriam Svobodová

12139917_1012099288811607_373063270421292494_o 12140170_1012099538811582_4870033129324644586_o

 

 

 

 

Misijní jarmark® v Sudoměřicích

Plným kostelem se nesla písnička MOST, kterou zazpívaly děti z misijního klubka. Za tento výkon byly odměněny potleskem, a tak mohla být oslava Misijní neděle radostnější. Výzdobu kostela letos doplnila zapůjčená Misijní výstava – Zambie. Prohlídkou se každý mohl zamyslet nad starostmi i radostmi této krásné země a zároveň se zaposlouchat do Zambijských chval. Před kostelem proběhl Misijní jarmark®, do kterého farníci věnovali krásné výrobky i dobroty. Výtěžek činil 12.425,- Kč. Tato částka bude zaslána na PMD na podporu misií.

Kateřina Janečková

12112100_725793084219628_7857729174002137153_n 12144682_725793524219584_5839664988370867246_n12087798_1823764034516789_7212687809284591604_o 12094905_1823765774516615_3425882447240534980_o 12138514_1823764401183419_1995693911618543453_o

 

 

 

Misijní jarmark® v Prachaticích

Dne 18. 10. 2015 se na Misijní neděli v Prachaticích konal po mši svaté Misijní jarmark®. Dívky v tričkách Papežských misijních děl nabízely misijní materiály.

Další příspěvky z farností najdete v rubrice Proběhlé akce

Bohaté informace a ohlasy spojené s Misijní nedělí naleznete také na Facebooku PMD.