Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015

“Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2, 26)

Předposlední neděli v říjnu se slavila  Misijní neděle. V tento den modliteb za misie, stejně tak jako po celém světě, i u nás většina kostelů ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný život druhých a pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Zejména vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země je obohacena touto štědrostí.

Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle.

Děkujeme za dary, bez ohledu na jejich formu.

Děkujeme za Vaše společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence.

Děkujeme za vaše ohlasy a fotografie oslav z různých koutů Čech a Moravy.

Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v rámci Kongregace pro evangelizaci národů.

Bůh Vám žehnej.

Leoš Halbrštát

národní ředitel PMD