FB twitter YouTube

Misijní neděle 19. října 2014

Na přání papeže Františka se i my spojme s celým světem a podpořme Misijní neděli. K této příležitosti jsme pro Vás připravili nový videoklip, jehož záběry nás zavedou do africké Keni, kam tým PMD z naší vlasti letos během misijní cesty zavítal. Toto video můžete šířit i ve svém okolí.

PLAKÁT MISIJNÍ NEDĚLE 19. 10. 2014

V každé farnosti by měl viset plakát k Misijní neděli, který připomíná důležitost tohoto dne a výzvu k štědrosti od Sv. otce Františka. Pokud ještě plakát nemáte, a chcete ho vystavit u Vás ve škole, kostele, čekárnách apod., dejte nám, prosím, vědět kolik kusů, rádi Vám vyhovíme. Galerie dosud vydaných plakátů k Misijní neděli je k dispozici zde.

Plakat_MN_2014

MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA:

„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

JAK PROŽÍT MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN

V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají krásné misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. V kanceláři PMD Vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K MISIJNÍ NEDĚLI

Každoročně je připraveno Poselství Svatého otce k Misijní neděli. V našem archivu si kromě letošního můžete prohlédnout také celou řadu starších papežových poselství . Audio verzi v českém jazyce si poslechněte zde.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD K MISIJNÍ NEDĚLI

Ve všech našich farostech by se měl týden týden před Misijní nedělí číst také dopis Národního ředitele Papežských misijní děl. Text aktuálního dopisu i archiv z minulých let naleznete zde. Audio verzi si poslechněte zde.

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2014 – SOBOTA 18. 10. ve 21:00

Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.  Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Kdo pořádáte: MMM, misijní besedy, výstavy, žehnání svící, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmarky® nebo zakládáte Misijní klubka, napište nám!

KATECHETICKÁ PŘÍPRAVA NA MISIJNÍ NEDĚLI

K prožití Misijní neděle je k dispozici „Misijní kalendář 2014 –  příprava na Misijní neděli nejen pro děti“ inspirovaný evropskými  katechetickými materiály Díla dětí a papežskou exhortací Evangelii gaudium. Materiál najdete zde.

MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS

V pátek 17. 10. od 16:00 bude misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním růženci 18. 10. od 20:30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 18. 10. ve 21:00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách v sobotu 18. 10. večer, v neděli 19. 10. ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, Národního ředitele PMD, zazní v neděli 19. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 19. 10. bude v 9:00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Všech svatých v Litoměřicích.Po mši svaté v neděli 19. 10. zazní v 10:00 poselství papeže Františka k Misijní neděli. Prosba za misie zazní také v neděli 19. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18:00.

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA

V neděli 19. 10. bude v 9:00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD. Všichni jste na uvedené pořady srdečně zváni.

FINANCE

Pro zájemce jsme připravili důležité přehledy:

Kde peníze z Misijní neděle pomáhají

Přehled sbírek z Misijní neděle

JAK SI NA TOM V PMD V ČR STOJÍ VE SROVNÁNÍ S EVROPOU A SVĚTEM

EVROPA

Na základě statistik Papežského misijního díla Šíření víry, které podporuje a koordinuje pomoc světovým misiím, jsme porovnávali velikost finančních částek posílaných z jednotlivých zemí do misií. Dílo šíření víry je dotované převážně ze sbírek Misijní neděle. Zahrnuje stavby a opravy kostelů, far, klášterů a pastoračních center. Věnuje se formačním a vzdělávacím programům, katechistům a mediální práci. 11. místo v Evropě, kde za sebou necháváme např. Švýcarsko, Slovensko, Skotsko a Portugalsko, je znamením štědrosti našich dárců. Celkové pořadí prvních dvaceti zemí: Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo-Aachen, Rakousko, Německo-Monaco, Irsko, Belgie, Polsko, Česká republika, Švýcarsko, Slovensko, Skotsko, Malta, Nizozemí, Kréta, Slovinsko, Portugalsko a Lucembursko. Pro přestavu Španělsko poslalo do misií téměř 14 mil. USD, Itálie přes 10 mil. USD, Belgie 1, 2 mil. USD, Polsko 988 tisíc USD, Česko 880 tis. USD, Švýcarsko 702 tisíc USD a Slovensko 624 tis. USD.

SVĚT

Vůbec ne špatnou 18. příčku zaujímáme, co se týče Díla šíření víry a podpory světových misií, v porovnání se světem. Zde samozřejmě vede USA, Španělsko, Itálie a Francie. Pořadí zemí, které jsou před námi: USA, Španělsko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, Německo-Aachen, Kanada, Rakousko, Brazílie, Indie, Monako, Irsko, Belgie, Korea, Polsko a Mexiko. Věříme, že i díky Vaší pomoci se budeme umísťovat a tím i pomáhat chudým stále lépe!

KÁZÁNÍ NA MISIJNÍ NEDĚLI

Zajímá Vás, kdo a jak kázal na Misijní neděli v uplynulých letech? Přehled audio nahrávek je k dispozici zde.

FOTOGALERIE z Misijní neděle 2013 alespoň trochu přiblíží atmosféru tohoto dne modliteb a radosti pro misie.

DALŠÍ SPOTY TÝKAJÍCÍ SE MISIJNÍ NEDĚLE:

Mission Sunday 2013, Misijní neděle, Papežské misijní dílo šíření víry

PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali. Děkujeme.

Pro zajímavost, inspiraci nebo pozvánku si můžete prohlédnout nabídku aktuálních misijních akcí.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio