Světový den misií – Misijní neděle 2018

Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle, oslavíme 21. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a věřící se během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů země.

Papež František k tomuto dni každoročně vydává své poselství a národní ředitel Papežských misijních děl Dopis k Misijní neděli. Obě poselství a další podněty a materiály si můžete stáhnout v sekci Misijní neděle. Upozorňujeme též na nedávno vydaný kalendář pro děti Misijní říjen.