Skončilo Evropské setkání Národních ředitelů PMD

Ve dnech 1. – 5. března 2015 proběhlo v chorvatském Záhřebu – Lužnici Evropské setkání Národních ředitelů Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho zástupci z 22 evropských zemí. Na úvod všechny přivítal Národní ředitel PMD Chorvatska P. Antun Štefan, Mons. Želimir Puljić – předseda místní biskupské konference a také biskup Diecéze Hvar – Brač – Vis Slobodan Štambuk a předseda Komise pro misie chorvatské biskupské konference. Generální sekretář Papežského díla šíření víry P. Ryszard Szmydki předal pozdravy od prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, vedení generálních sekretariátů a presidenta PMD v Římě.

Na programu bylo několik přednáškových bloků a v odpoledních hodinách setkání se zástupci různých farností. Přednášky a diskuse na téma „Ad Gentes – 50 let poté“ a „Od Evangelii nuntiandi po Evangelii gaudium – nová evangelizace“ obohatily posluchače o mnoho inspirativních myšlenek jak od jednotlivých účastníků setkání, tak od přednášejících, mezi kterými byl biskup vojenského ordinariátu Bosny a Hercegoviny Tomo Vukšič a Prof. DrSc. Milan Šimunovič. Ten mimo jiné hovořil o tom, že nestačí jen vyjít ze své lokální církve, ale také je nezbytné naučit se předávat radost ze života a svým příkladem v druhých probouzet nové otázky pro hledání Boha. Misionáři mají šířit radost a naději všude kolem sebe.

V úterý byla skupina účastníků setkání srdečně přijata u arcibiskupa Záhřebu kardinála Josipa Bozaniče, prohlédla si místní katedrálu a starou část města. Velkým zážitkem pro všechny bylo vyprávění v muzeu bl. Alojzije Stepinace o jeho dramatickém životním osudu a brzkém svatořečení. Společná modlitba a návštěva významného národního poutního mariánského místa Maria Bistrica, kde sloužil bohoslužbu i sv. Jan Pavel II., na všechny přítomné velmi zapůsobila. Bohaté kulturní poklady Chorvatska zazářily např. i z celé řady zpěvů a tanců, které v nejrůznějších krojích místní věřící pro hosty z evropských zemích připravili. Závěr setkání patřil středeční návštěvě Varaždinu s jeho památkami a dlouhou historií. Mnoho příležitostí bylo též na osobní rozhovory, předávání zkušeností z práce národních kanceláří v jednotlivých zemích. Českou republiku na jednání za Národní kancelář PMD zastupoval P. Jiří Šlégr a nastupující Národní ředitel PMD v České republice Mgr. Leoš Halbrštát.

IMG_9156 IMG_9159 IMG_9161 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9165 IMG_9166 IMG_9168 IMG_9170 IMG_9171 IMG_9173 IMG_9195 IMG_9196 IMG_9203 IMG_9205 IMG_9216 IMG_9219 IMG_9246 IMG_9296 IMG_9324 IMG_9329 IMG_9358 IMG_9360 IMG_9363