FB twitter YouTube

Přehled sbírek z Misijní neděle

Uvedené údaje představují sbírky z Misijní neděle došlé do národní kanceláře PMD do konce kalendářního roku a vychází z informací jednotlivých biskupství a národní kanceláře Papežských misijních děl. Finance získané z těchto sbírek podporují světové misie v rámci projektů Díla šíření víry. Vám všem, kteří se na těchto sbírkách podílíte, jménem chudých lidí v misiích velmi děkujeme.

 MN

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio