FB twitter YouTube

Misijní růže

Modlitba živého růžence za misie, při níž se dvacet lidí modlí denně dle rozpisu jeden desátek růžence, a jsou tak vzájemně modlitbou spojeni v jednu misijní růži.
S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve.

  • Při modlitbě prosíme za celý svět.
  • Každý kontinent má na misijním růženci svou barvu.
  • Zapojit se může jednotlivec, celé skupiny i již existující společenství živého růžence.
  • Každý člen misijní růže dostane svoji kartičku s rozpisem jednotlivých tajemství a členským číslem. Kartička zůstává po celou dobu členství stejná.

„Modlitba je jako vzácný pramen,
dokud z něj člověk neochutná,
nemůže být obdarován.“

Chcete se stát členy misijní růže? Přihlaste se zde.

Svědectví člena:

Jednou pan farář vyhlásil, že bychom mohli vytvořit misijní růženec. Přihlásilo se 20 lidí, kteří se chtěli zapojit. Po společné domluvě jsme se přidali do velkého celosvětového společenství skrze PMD a modlitbou chceme podporovat tento způsob pomoci. Myslím, že všichni silně vnímáme sounáležitost a jednotu misijních úmyslů Sv. otce Benedikta a také úmyslů našeho českého ředitele PMD Jiřího Šlégra. Máme je oba rádi, chceme jim pomáhat.  Sledujeme jejich cesty, plány, starosti a vkládáme je do modliteb. Skrze Misijní zpravodaj se dovídáme, co se děje nového u nás i ve světě. Členové naší Misijní růže chtějí pomáhat i finančně, a tak po domluvě posíláme vybrané finanční prostředky především na podporu bohoslovců v misiích.

Marie Križalkovičová, zdravotní sestra v domácí péči – členka Misijní růže

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio