Misijní neděle 2018 v královéhradecké diecézi

Každoroční připomínka Světového dne misií, který už v roce 1926 ustanovil papež Pius XI., je příležitostí podpořit modlitbou a finančním darem bratry a sestry ve víře obývající méně bohaté a bezpečné části planety. Pomyslně se tu propojují dárci i obdarovaní, aby společně svědčili o Boží lásce k lidstvu a dále šířili víru až do těch nejzapadlejších koutů světa.

Ačkoliv všechny sbírky předposlední říjnové neděle putují na projekty zajišťující pomoc potřebným skrze Papežské misijní dílo šíření víry, na řadě míst je oslava mnohem pestřejší a nápaditější. Do hry vstupují dětští členové Misijních klubek a za pomoci svých rodičů a dalších dobrovolníků pro ostatní připravují misijní výzdobou kostelů, přinášejí obětní dary v převlečení za příslušníky jednotlivých kontinentů, pořádají Misijními jarmarky či koláče a celou řadu jiných aktivit. Přípravě obětují i týdny před samotnou nedělí, jen aby stihli vše připravit a nacvičit. Všichni společně se ve svém okolí snaží zvýšit povědomí o činnosti Papežských misijních děl.

V královéhradecké diecézi byla podobným misijním zápalem zasažených míst celá řada. Přímo v biskupském městě se stal centrem dění kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel Papežských misijních děl v ČR jáhen Leoš Halbrštát. Hudebně mši svatou doprovodila schola kostela Nanebevzetí Panny Marie pod vedením Aloise Nerudy s hostující scholou Církevní základní školy a dalšími hosty, mezi kterými byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Zazněla také Hymna Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“. Po mši svaté následoval Misijní koláč. Ve farní místnosti na štědré dárce čekala spousta napečených dobrot, koláčů, závinů a cukroví. Nechyběla káva, čaj a výborné jídlo od přátel ze Sýrie.

Již tradičně přinesla spoustu misijních aktivit řada farností v Podorlicku, až by se dalo v nadsázce mluvit o „orlickém misijním půlměsíci“. Pokud byste měli možnost projíždět farnostmi, řekněme od Rychnova nad Kněžnou po Jablonné nad Orlicí, málokde byste nenarazili na bohatý misijní program. Vamberk, Slatina nad Zdobnicí, Žamberk, Letohrad – Orlice, Choceň, Ústí nad Orlicí, Dolní Dobrouč – všude tam zářily oči malých misionářů, kteří se rádi a usilovně zapojili do dění.

Ani na jiných místech diecéze však nebrali oslavu misijní neděle na lehkou váhu. V Polabí se činil Heřmanův Městec, na Vysočině například farnosti a klubka v Přibyslavi, nebo Proseči. Vstup do roční přípravy na Mimořádný misijní říjen 2019 se tak vydařil a jistě už nyní přinesl bohaté duchovní plody.