FB twitter YouTube

Články v rubrice Apoštolát modlitby

Svatý otec připravuje na každý měsíc v roce pro celý svět misijní modlitební úmysly, které jsou pod vedením jezuitů zveřejňovány a známy pod názvem Úmysly apoštolátu modlitby. Papežská misijní díla vydávají tyto úmysly pravidelně také v Misijním zpravodaji. Tímto způsobem se mohou s papežem spojit v modlitbě jednotlivci i celá společenství. Zde jsou zmiňované úmysly k dispozici.

Misijní úmysly papeže Františka na rok 2019

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené Celosvětové sítu modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
LEDEN
Misijní úmysl – Mladí lidé a příklad Panny Marie
– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání …

Štítky:

Misijní úmysly papeže Františka na rok 2018

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené Celosvětové sítu modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
LEDEN
Misijní úmysl – Náboženské menšiny v Asii – aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl – …

Štítky:

Misijní úmysly papeže Františka na rok 2017

Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev – střídavě po měsíci všeobecný a misijní (evangelizační) úmysl. Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka …

Křížová cesta P. Mario Borzaga

Služebník Boží Mario Borzaga se narodil 27. srpna 1932 v Tridentu (Itálie). V devatenácti letech, po osmi letech strávených v diecézním semináři, se rozhodl stát Misionářem oblátem Panny Marie Neposkvrněné. Kněžské svěcení přijímá 24. února 1957 a poté …

Misijní úmysly 2016

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN – Křesťanská jednota
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
 ÚNOR – Asie
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
BŘEZEN …

Štítky:

Misijní úmysly 2015

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
ÚNOR
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství …

Misijní úmysly 2014

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
ÚNOR
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
BŘEZEN
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj …

Štítky:
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio