FB twitter YouTube

Články v rubrice Ranní a večerní

Modlitba před spaním

„Dřív, nežli k spánku ulehnu,
k Bohu své srdce pozvednu.
Buď věčně chválen, veleben
za vše, co dals mi tento den!
A jestli v čem jsem pochybil,
prosím Tě, bys mi odpustil.
Pak spokojeně mohu spát,
můj anděl bude u mne stát.
Maria, …

Ranní modlitba

„Ó, Bože, celou tuto noc zas
chránila mne Tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben!
A prosím Tě: i tento den,
ty dobrý, svatý Otče můj,
mne hříchu, smrti ochraňuj!
Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti Tvé.
Maria, Matko přemilá,
přimluv …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio