FB twitter YouTube

Rubriky v kategorii Dětské modlitby

Články v kategorii Dětské modlitby

Misijní dětská adorace

Misijní dětská adorace
Písnička zpěvník Hosana 49
Dnes jdu k Tobě, Pane můj – během písničky výstav Nejsvětější Svátosti.
Pozdravení Nejsvětější Svátosti:
Pochválena a pozdravena budiž bez ustání Nejsvětější Svátost oltářní!
Úvod:
Pane, stvořil jsi pro nás krásný svět, ale my …

Štítky: ,

Misijní adorace

V příloze naleznete text k misijní adoraci, hodí se též k Misijnímu mostu modlitby nebo při jiných misijních akcích.

Misijní most modlitby pro děti

Následujícího textu můžete využít doma, ve škole, v kostele, v družině či jinde v předvečer Misijní neděle nebo v jiný vhodný den.
Asie – barva žlutá
Problém pracujících dětí je v Asii hodně rozšířený a stále se prohlubuje. …

Modlitba před spaním

„Dřív, nežli k spánku ulehnu,
k Bohu své srdce pozvednu.
Buď věčně chválen, veleben
za vše, co dals mi tento den!
A jestli v čem jsem pochybil,
prosím Tě, bys mi odpustil.
Pak spokojeně mohu spát,
můj anděl bude u mne stát.
Maria, …

Ranní modlitba

„Ó, Bože, celou tuto noc zas
chránila mne Tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben!
A prosím Tě: i tento den,
ty dobrý, svatý Otče můj,
mne hříchu, smrti ochraňuj!
Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti Tvé.
Maria, Matko přemilá,
přimluv …

Misijní růžička

Společnou modlitbou libovolného desátku růžence se milé děti můžete zapojit do proseb dětí z celého světa. Vyberte si, na který kontinent chcete myslet. K modlitbě se můžete barevně obléci a vyšperkovat po vzoru domorodců. Při modlitbě můžete vzpomenout …

Modlitby dětí na každý den

tit

Pondělí
„Děkuji Ti, Otče, že jsi tyto věci skryl  před moudrými a chytrými, a odhalil  jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)
Ježíši, Ty jsi naše radost. Vždycky jsi byl a zůstáváš nejlepším kamarádem dětí.  Důvěřuješ nám, otvíráš nám …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio