FB twitter YouTube

Články v rubrice Poselství papeže

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2017

Misie se nachází v srdci křesťanské víry
Drazí bratři a sestry,
i letos nás Světový den misií shromažďuje okolo osoby Ježíše, „prvního a největšího hlasatele evangelia“ (Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 7), který nás neustále posílá, abychom hlásali …

Štítky: ,

Poselství papeže k Misijní neděli 2015

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2015
Drazí bratři a sestry,
Světový den misií 2015 se bude odehrávat na pozadí Roku zasvěceného života, který poskytuje podnět pro modlitby a úvahy. Jestliže totiž každý pokřtěný je povolán …

Štítky: ,

Poselství papeže Františka k Misijní neděli 2014

Drazí bratři a sestry!
Ještě i dnes je mnoho lidí, kteří neznají Ježíše Krista. Misie ad gentes, k níž jsou povoláni všichni členové církve, zůstává velmi naléhavá, neboť církev je misijní svou podstatou: zrodila se, aby …

Poselství papeže Františka k Misijní neděli 2013

Drazí bratři a sestry,
Světový den misií slavíme letos na konci Roku víry, který je významnou příležitostí k posílení našeho přátelství s Pánem a naší cestou jako Církve, která hlásá Evangelium s odvahou. Z tohoto pohledu bych rád nabídl několik …

Komentáře Svatého otce k Misijní neděli

Svatý Otec během září v Castel Gandolfo připomenul měsíc misií a Misijní neděli, která letos připadne na 22. října.
„Církev je ze své přirozenosti misijní“, řekl. „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (Jan 20,21), …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio