Žehnání školákům ve Slatině nad Zdobnicí

Datum: 3.9.2017
Čas: 08:00 - 08:45
Místo: Slatina nad Zdobnicí, Kostel Proměnění Páně, Slatina nad Zdobnicí

Popis:

Srdečně Vás zveme na mši sv. v neděli 3. 9. 2017 v 8.00 hodin do kostela Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí, při které budeme společně prosit o dary Ducha svatého do nového školního roku. Dětem požehná aktovky duchovní správce farnosti P. Wieslaw Kalemba. Členové PMDD Hudební doprovod zajistí členové PMD.

Přijďte společně slavit a přijmout požehnání! 🙂

Požehnání Pána Boha všemohoucího
ať sestoupí na všechny děti;
Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných,
ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek,
ať je doprovází především v jejich vztazích
a ať jim žehná. Amen.

Pořadatel: Farnost Slatina nad Zdobnicí