Velikonoční Pohled pro misie v Hradci Králové

Datum: 2.4.2017
Čas: 10:15 - 13:00
Místo: , Kostel Nanebevzetí P. Marie

Popis:

Děti z církevní základní školy Jana Pavla II. budou po mši svaté ve farní místnosti nabízet velikonoční pohledy, které se spolužáky namalovaly, a jiné předměty spojené s misiemi. Výtěžek podpoří projekt Papežských misijních děl Pohled pro misie pro chudé děti v misiích.

Mši svatou, která začíná v 10.15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel PMD v ČR jáhen Leoš Halbrštát.

Současně bude ve farní místnosti probíhat Misijní koláč.

Všichni jste srdečně zváni!

Pořadatel: Společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie  |  Kontakt: Mgr. Helena Nerudová