Velikonoční Misijní jarmark v Chocni

Popis:

Srdečně Vás zveme na Misijní jarmark do Chocně, který se uskuteční v kostele sv. Františka Serafínského na Květnou neděli 2. dubna 2023.

Misijní jarmark připravilo choceňské Misijní klubko a výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla dětí.

Těšíme se na Vás!