Slavnostní přijímání dětí do Papežského misijního díla dětí v Kunvaldu v Čechách

Datum: 28.4.2019
Čas: 08:30 - 10:00
Místo: Kunvald v Čechách, Kostel sv. Jiří v Kunvaldu v Čechách

Popis:

V neděli 28. 4. 2019 proběhne v kostele sv. Jiří v Kunvaldu v Čechách slavnostní přijímání dětí do Papežského misijního díla dětí. Malé misionáře přijme do Misijního klubka národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a slavnosti se zúčastní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi, která dětem předá misijní dárky.

Obřad proběhne při mši sv. v 8.30, kterou bude celebrovat P. Mirosław Piotr Fąs, MSF s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem.

Závěrečné požehnání pro nově přijaté členy PMDD:

“Bože, Stvořiteli celého světa, požehnej těmto dětem a učiň je misionáři tvé lásky a pokoje. Pomáhej jim svou milostí a posiluj je v jejich misijním poslání. Ať vydávají radostné svědectví o své víře svými slovy i činy všude, kam přijdou. Buď vždy s nimi a provázej je svým požehnáním.”

Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost!

Těšíme se na Vás! 🙂

 

Pořadatel: Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách ve spolupráci s PMD