Setkání o misijním poslání na Velehradu

Datum: 31.5.2019
Čas: 09:00 - 15:00
Místo: Velehrad, Velehrad

Popis:

Zveme všechny zájemce z řad kněží, učitelů, katechetů, pastoračních asistentů a věřících na setkání Oživit misijní poslání 31. května 2019 od 9:00 do 15:00 a 1. června 2019 od 9:00 do 15:00 (opakování) – sál kardinála Špidlíka, U Lípy 302, Velehrad

9:00 – Mše svatá v bazilice

Dopolední přednáška – Misijní podstata církve – ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

„Misie není slovem, které se týká pouze lidí na dálných kontinentech, v primitivních kulturách, v dávných staletích, nýbrž je posláním každého z nás, pokřtěných; v konkrétnosti našich životů, a tedy dle osobních možností, místa, času… jsme, mimo jiné, i současným papežem Františkem vybízeni, abychom oživili své misijní poslání, přijaté skrze křest: jsme křesťany, pouze jsme-li učedníky-v-misii.

Odpolední praktická část pro práci s dětmi – Děti pomáhají dětem – RNDr. Olga Loučková a Mgr. Helena Polcrová

Program akreditovaný na MŠMT ukazuje možnosti, jak lze představit nevěřícím dětem organizaci Papežská misijní díla, a nabízí způsoby, jak se každé dítě může zapojit do pomoci chudým dětem v různých částech světa. Materiály, se kterými se v programu pracuje, si můžete zdarma odvézt po skončení semináře.

Na požádání bude zdarma účastníkům z řad pedagogů vystaveno osvědčení o absolvování semináře. Je možné si objednat oběd na Stojanově za cenu 120,- Kč, nutno uvést při přihlašování.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. května 2019:

Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 255 (243), e-mail: