Projektový den v SOŠS-EA Náchod

Datum: 22.3.2018
Čas: Celý den
Místo: Náchod, SOŠ - EA Náchod

Popis:

Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Náchod organizuje dne 22. 3. 2018 již 8. projektový den ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR (a počtvrté ve spolupráci i s Diakonií ČCE). Studenti školy připravují studentský program se scénkami, písněmi, prezentací, Misijní jarmark a Misijní koláč, do kterého sami napečou misijní koláčky a další dobroty.

Papežská misijní díla v ČR bude na projektovém dni zastupovat s přednáškou a promítáním z Tanzanie dokumentarista Martin Rýznar.

V týdnu od 19. 3. do 24. 3. 2018 bude pořádat EA Náchod ve spolupráci s PMD v městské knihovně Náchod putovní misijní výstavu, při které studenti nabídnou své výrobky a materiály PMD. Výtěžek akce podpoří projekty papežských misií v Tanzanii.

Pořadatel: SOŠS-EA Náchod s PMD