Projektový den v SOŠS-EA Náchod

Datum: 4.4.2019
Čas: Celý den
Místo: Náchod, SOŠ - EA Náchod

Popis:

Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Náchod pořádá  4. 4. 2019 již 9. projektový den ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR.  Studenti školy připravují studentský program, Misijní jarmark a Misijní koláč, do kterého sami napečou misijní koláčky a další dobroty.

Papežská misijní díla v ČR bude na projektovém dni zastupovat kameraman Martin J. Rýznar, který bude vyprávět o misijní cestě na Filipíny a studenti shlédnou film PMD Filipínské Rugby – hra o život.

V týdnu od 1. 4. do 5. 4.2019 bude pořádat EA Náchod ve spolupráci s PMD v městské knihovně Náchod misijní výstavu fotografií, při které studenti nabídnou své výrobky a materiály PMD. Výtěžek akce podpoří projekty papežských misií na Filipínách.

Pořadatel: SOŠS-EA Náchod s PMD