Národní misijní rada v Hradci Králové

Datum: 28.3.2019
Čas: 09:00 - 15:30
Místo: Hradec Králové, Národní kancelář PMD

Popis:

Národní misijní rada se bude konat 28. 3. 2019 v prostorách Národní kanceláře Papežských misijních děl v Hradci Králové a povede ji otec arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro misie. Kancléřem NMR je národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Národní misijní rada se zabývá účastí katolické církve v České republice na misiích ad gentes ve smyslu Dekretu o misijní činnosti církve II. vatikánského koncilu a encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Missio (O stálé platnosti misijního poslání). Věnuje se především výchově dětí a mládeže k misijnímu poslání a povzbuzuje věřící všech generací k misijní spolupráci vyplývající ze spoluzodpovědnosti každého křesťana za misie. Mapuje současný stav a hledá možnosti intenzivnější spolupráce různých subjektů uvnitř církve, aby byla celá církev v Česku prodchnuta misijním duchem. Dává podněty k misijním aktivitám, formačním programům, tvorbě misijních materiálů apod. Rada se schází jednou ročně.

Setkání je určeno: zástupcům z řeholních řádů, kongregací, organizací či institucí, které se zabývají misijní činností a chtějí v této oblasti spolupracovat, a pracovníkům Papežských misijních děl.

Součástí jednání Národní misijní rady bude společná mše sv. účastníků v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve 12:00 hodin.