Misijní víkend s pečením koláčků na Misijní koláč

Datum: 30.3.2019 - 31.3.2019
Čas: 00:00
Místo: Nymburk, Nymburk

Popis:

Zveme děti na misijní víkend!

Sejdeme se v 9 hodin na faře. S sebou přezuvky, věci na spaní i na ven, kamarád je vítán!
Končíme v neděli po mši svaté.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohou nebo vzpomenou na nás v modlitbě.

Pořadatel: Misijní klubko Nymburk  |  Kontakt: Jiří Podruh