Misijní most modlitby v Klokotech

Datum: 20.10.2017
Čas: 17:00 - 19:00
Místo: Klokoty, Farní dům Emauzy, farnost Klokoty

Popis:

Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v pátek 20. 10. v 17.45 h.

Je možné se připojit k večeru chval na Klokotech nebo se zájemci mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.