Misijní křížová cesta ve Slatině nad Zdobnicí

Datum: 23.3.2019
Čas: 17:30 - 18:45
Místo: Slatina nad Zdobnicí, Kostel Proměnění Páně, Slatina nad Zdobnicí

Popis:

V kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí se v sobotu 23. 3. 2019 uskuteční Misijní křížová cesta, kterou připravilo Misijní klubko. Po křížové cestě bude v 18 hodin mše svatá.

Při Misijní křížové cestě, kterou se budeme modlit v předvečer Dne postu a modliteb na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium, vzpomeneme na všechny misionáře mučedníky zabité v loňském roce a budeme prosit o sílu pro všechny, jejichž posláním je starost o druhé v nejchudších misijních oblastech.

Těšíme se na společnou modlitbu a slavení Eucharistie.

Pořadatel: Misijní klubko Slatina nad Zdobnicí  |  Kontakt: Bronislava Halbrštátová, tel. 731598992