Misijní jarmark v Přerově

Datum: 22.10.2017
Čas: 11:30 - 12:00
Místo: Přerov, kostel sv. Vavřince, Přerov

Popis:

Zveme vás na náš první misijní jarmark, který se uskuteční na misijní neděli před kostelem sv. Vavřince. Děti budou své výrobky prodávat po “dětské” mši svaté od 11:30 do 12:00 a výtěžek takto získaný věnují na pomoc dětem trpícím hladem.