Misijní jarmark v Luži

Datum: 2.7.2017
Čas: 08:00 - 12:00
Místo: Luže, Chlumek u Luže

Popis:

Zveme všechny na Misijní jarmark, který bude probíhat po celé dopoledne v jedné z kaplí před kostelem. Vybrat si můžete z nabídky misijních předmětů a z výrobků od dětí z Misijního klubka a od farníků. Děkujeme za vaši podporu misií a těšíme se na setkání s vámi.

Za Misijní klubko Lucka Motlová a Johanka Jirásková