Misijní bohoslužba a Misijní koláč v Hradci Králové

Datum: 8.10.2017
Čas: 10:15 - 13:00
Místo: , Kostel Nanebevzetí P. Marie

Popis:

Srdečně Vás zveme na tradiční Misijní koláč, který proběhne po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie 8. 10.  2017. Bohoslužbu v 10.15 hodin bude sloužit biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel PMD v ČR jáhen Leoš Halbrštát. Hudebně doprovodí schola pod vedením Aloise Nerudy. Při mši svaté bude komentovaný kontinentální obětní průvod, ve kterém půjdou děti jako zástupci světadílů se svými dary a zazní přímluvné modlitby za lidi na celém světě.

 

Upečené koláče přineste, prosím, přede mší svatou do farní místnosti. Děkujeme!

Výtěžek z akce podpoří projekty Papežských misijních děl pro nejpotřebnější v misijních zemích.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel: Společenství při kostele Nanebevzetí Panny Marie  |  Kontakt: Mgr. Helena Nerudová