Květná neděle s Misijním klubkem v Javornici

Datum: 9.4.2017
Čas: 10:30 - 11:45
Místo: , Kostel sv. Jiří v Javornici

Popis:

Zveme Vás ke slavení Květné neděle do kostela sv. Jiří v Javornici, kde od 10.30 prožijeme s Misijním klubkem ze Slatiny nad Zdobnicí události, které si připomínáme na Květnou neděli – slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléme a u dálosti Svatého týdne. Od 11 hodin bude sloužit mši svatou rychnovský děkan P. Petr Stejskal a národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.  Misionáři připraví obětní průvod a hudební doprovod a po mši svaté nabídnou v Misijním jarmarku velikonoční výrobky na podporu projektů Papežských misijních děl.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel: Farnost Rychnov nad Kněžnou, Misijní klubko Slatina nad Zdobnicí  |  Kontakt: Bronislava Halbrštátová, tel. 731598992