Katechetický den v Českých Budějovicích

Datum: 23.2.2019
Čas: 09:00 - 15:00
Místo: České Budějovice, Teologická fakulta JČÚ

Popis:

Zveme Vás na Katechetický den do Českých Budějovic, který se koná 23. 2. 2019 od 9.00 do 15.00 hodin aje celý věnovaný misiím.

Hlavními hosty budou:

P. Karel Mec, omi – celebrant mše svaté, kterou v 9.00 začínáme v kostele sv. Rodiny. Otec Karel je na krátkou chvíli v Evropě, aby se zase mohl vrátit do Zimbabwe.
ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD, který v dopoledním bloku představí Papežská misijní díla, projekty, kterým pomáháme k životu i Mimořádný měsíc říjen, ke kterému směřujeme. Na Teologické fakultě místnost č. 3.
Srdečně zveme i všechny otce a zasvěcené osoby, protože misijní dílo je věcí nás všech.
Odpoledne bude ve workshopech patřit představení práce v PMDD – Misijních klubkách (Bronislava Halbrštátová) a vstupům do škol.

Pořadatel: PMD, Diecézní katechetické centrum, Spolek Most České Budějovice