Horské klubání 2018

Datum: 13.4.2018 - 15.4.2018
Čas: Celý den
Místo: Špindlerův Mlýn, Erlebachova bouda

Popis:

Od 13. 4. do 15. 4. 2018 proběhne na Erlebachově Boudě ve Špindlerově Mlýně celostátní setkání dětí a vedoucích z Misijních klubek, které pořádá Národní kanceláří PMD. Akce je pořádaná každoročně jako poděkování dětem, které podporují celoročně misie svými aktivitami. Pro děti z celé České republiky je na tento víkend připraven bohatý program. Jednotlivá Misijní klubka představí svou činnost, připraveno je promítání nových misijních filmů, scénky, divadlo, workshopy, Misijní jarmark a další program. Chybět nebudou společné modlitby a mše svaté i slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí. Věříme, že takto společně strávený čas bude  pro účastníky Horského klubání povzbuzením a inspirací pro další misijní činnost.

Pořadatel: PMD v ČR