Generální shromáždění PMD v Římě

Datum: 28.5.2018 - 3.6.2018
Čas: 00:00
Místo: Sacrofano, Fraterna Domus

Popis:

Letošní rok se uskuteční v Římě ve dnech 28. 5. – 3. 6. 2018 pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Jedná se o pracovní setkání všech národních ředitelů PMD z jednotlivých kontinentů. Českou republiku zde bude zastupovat jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl. Generální shromáždění bude též schvalovat projekty na pomoc chudým misijním oblastem světa. Prostor bude dán k představení aktuální misijní situace ve světě, prohloubení vzájemné spolupráce a řešení naléhavých problémů. V plánu je též audience a setkání s papežem Františkem. 

Pořadatel: Kongregace pro evangelizaci národů v Římě