Formační den pro katechety a učitele náboženství na téma MISIE v Praze

Datum: 2.3.2019
Čas: 09:00 - 16:00
Místo: Praha 6-Dejvice, Pastorační středisko - kostel sv. Vojtěcha Praha

Popis:

Srdečně vás zveme na jarní formační den, pro který jsme zvolili téma Misie vzhledem k letošnímu Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu. Formační den se koná opět v sále Pastoračního střediska – kostele sv. Vojtěcha, a to 2. března 2019 od 9:00 hod.

Program:
9:00 – 10:00   Zahájení a mše svatá
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 11:00 Informace z našeho střediska a upozornění na plánované akce.
11:00 – 12:00 Přednáška „Misie a Mimořádný misijní měsíc 2019“.

ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, trvalý jáhen a národní ředitel Papežských misijních děl nás seznámí s tím, jaká je úloha misií v dnešní době, jaká je v této souvislosti naše role jakožto katechetů a co Papežská misijní díla katechezi nabízejí. Zaměří se rovněž na možnosti, které katechezi nabízí příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:15 Praktické semináře ve dvou kolech (13:00–14:00 a 14:15–15:15)
15:30 Po ukončení seminářů neformální přestávka na kávu a zakončení.
Semináře: Místo obvyklé společné práce nabízíme možnost účastnit se čtyř praktických seminářů – vzhledem k opakování se můžete účastnit dvou z nich.

  • Papežské misijní dílo dětí – Misijní klubka a jejich podněty pro katechezi. Přijďte zjistit, co Misijní klubka dělají a získat inspiraci pro vlastní katechetickou práci. Seminář vede Mgr. Bronislava Halbrštátová.
  • Ukázka biblické lekce metodou dramatické výchovy. Seznámíte se nejen s touto metodou, ale na tématu Noemova příběhu si ji budete moci sami vyzkoušet. Vede S. Angelika Pintířová SCB.
  • Cesta čaje. Seznámíte se s misijním programem, který je již delší dobu úspěšně nabízen ve školách, a můžete diskutovat o možnostech, jak předávat podobná témata v mimocírkevním prostředí. Vede Olga Švecová.
  • Apoštol Petr. Sadu nových pomůcek k tomuto tématu, které se dotýká i misijního poslání církve, vám představí Madla Chadimová a Lenka Jeřábková. Na místě budete mít možnost za dobrovolný příspěvek tuto sadu získat.

Přihláška: Vzhledem k tomu, že se nám kvůli organizaci celého dne velmi osvědčily přihlášky (lépe se nám připravují materiály, občerstvení a potřebujeme znát počet účastníků v seminářích), prosíme vás, abyste se na formační den opět přihlašovali na adrese http://www.apha.cz/formacni-den-pro-katechety
Přihlašování bude možné od 5. do 25. února 2019.

Během formačního dne kromě možnosti řešení praktických organizačních otázek, s nimiž bychom vám mohli pomoci (přítomni budeme úplně všichni, takže se můžete předem připravit!) bude opět k dispozici i „velká katechetická hrabárna“ – množství knih a katechetických materiálů k rozebrání zdarma.
Budeme rádi, když vám bude k užitku!
Těšíme se na vás!