Bohoslužba za oběti útoků na Srí Lance v Plzni

Datum: 25.4.2019
Čas: 16:00 - 18:00
Místo: Plzeň, Kostel Nanebevzetí P. Marie Plzeň

Popis:

Zveme k modlitbě za oběti útoků na Srí Lance 25. 4. 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u františkánů), kde bude od 17 hodin sloužit mši svatou biskup František.

Můžete se připojit i v duchu a zapálením svíce ve svých domovech. Děkujeme!

 

Papežská misijní díla v České republice se v této těžké době modlí za lidi na Srí Lance, za všechny zraněné a za oběti strašlivých útoků, které se odehrály při Velikonoční vigilii!

Prosíme všemohoucího Boha o útěchu a pokoj pro srílanský lid a Matku Marii, aby je svojí přímluvou provázela a dodávala jim odvahy k dalšímu životu.

Víme, že Kristus je vzkříšen a nic nemůže zvítězit nad Jeho mocí. Ať naše modlitby posílí víru všech Kristových následovníků. A naši zemřelí ať se radují ve věčné slávě Boží. Modlíme se za obrácení těch, kteří Krista neznají nebo ho nenávidí.
Amen

NAŠE POMOC NA SRÍ LANKU

Na Srí Lanku posíláme nejen modlitby, ale také finanční pomoc skrze naše projekty, které můžete podpořit i Vy zasláním libovolného daru na náš účet.
Číslo účtu: 72 540 444/2700, VS 10 – Podpora základní světové misijní činnosti Církve – SRÍ LANKA.

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!