Beseda o misiích s promítáním v Nížkově

Datum: 2.2.2019
Čas: 15:00 - 16:30
Místo: Nížkov, Fara Nížkov

Popis:

Zveme Vás do farnosti Nížkov, kterou v sobotu 2. 2. 2019 navštíví národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát a bude hovořit o činnosti papežských misií, o projektech, misijních cestách i práci Národní kanceláře PMD. S Papežským misijním dílem dětí seznámí diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová. Nebudou chybět informace o právě probíhajících přípravách na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František.

Pořadatel: Římskokatolická farnost Nížkov