FB twitter YouTube

Listopadová příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 v Žamberku

Datum: 30.11.2018
Čas: 19:00 - 20:00
Místo: Žamberk, Fara Žamberk
Popis:

V pátek 30. 11. 2018 od 19 hodin se uskuteční na faře v Žamberku listopadová misijní příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. Přípravu na téma zemřelí svědci víry a misionáři povede diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému předchází celoroční příprava.

Pořadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio