FB twitter YouTube

Články v rubrice Ukázky konkrétní pomoci

Představujeme Vám ukázky konkrétní pomoci lidem v misiích podle našich projektů.

Pomoc dětem v Africe

Variabilní symbol: 44
Projekt: Potravinový program – nákup potravin
Kontinent, země, diecéze:  Afrika, Zambie, Monze
Popis:
Místem pomoci je oblast v Jižní Zambii. Zdejší obyvatelé jsou rolníci, velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku smrti rodičů na …

Péče o děti postižené AIDS

Variabilní symbol: 42
Projekt: Péče o děti HIV/AIDS
Kontinent, země, diecéze: Oceánie, Papua Nová Guinea, Daru – Kiunga
Popis:
Projekt zahrnuje komplexní péči týkající se dětí ohrožených nebo postižených AIDS – vzdělání (nákup knih, školních uniforem a dalších …

Podpora bohoslovců v misiích

Variabilní symbol: 30
Projekt: Podpora studia bohoslovců v semináři St. Paul´s National Seminary
Kontinent, země, diecéze:  Afrika, Uganda, Fort Portal
Popis:
Seminář sv. Pavla se nachází v diecézi Fort Portal a byl založen ugandskou biskupskou konferencí v roce 1992. …

Pomoc dětem v misiích

Variabilní symbol: 40
Projekt: Duchovní a materiální pomoc indiánským dětem v nouzi
Kontinent, země, diecéze: Amerika, Guyana, Georgetown
Popis:
Projekt na záchranu života zahrnuje program pomoci pro indiánské děti, jehož součástí jsou katecheze a školní výchova a s ní …

Záchrana dětí trpících hladem

Variabilní symbol: 41
Projekt: Nutriční programy v oblasti čajových plantáží
Kontinent, země, diecéze: Asie, Srí Lanka, Badulla
Popis:
Projekt na ochranu života zahrnuje zdravotní péči, léky, vitamíny, nákup potravin, mléka a sledování vývoje podvyživených dětí v 19 farnostech. Program je …

Zajištění zdravotní péče dětem v misiích

Variabilní symbol: 43
Projekt: Odborná zdravotní péče a výživa pro chudé domorodé děti
Kontinent, země, diecéze: Asie, Bangladéš, Mymensingh
Popis:
Odbornou zdravotní péči, očkování, kvalitní výživu, vitamíny a doplňkovou stravu dostávají velmi chudé domorodé děti ve 14 farnostech. Projekt …

Podpora vzdělání dětí

Variabilní symbol: 540
Projekt: Podpora farní školy a dívčího internátu, vzdělání, výchovy pro chudé děti.
Kontinent, země, diecéze: Asie, Indie, Dibrugarh
Popis:
Finanční dary z PMD se podílí na chodu farní školy a dívčího internátu, podporují vzdělání a výchovu …

Záchrana misijních sirotků

Variabilní symbol: 440
Projekt: Provoz dětského domova St. Leonard´s Home pro opuštěné děti na Srí Lance.
Kontinent, země, diecéze: Asie, Srí Lanka, Kandy
Popis:
Cílem projektu je zajistit výdaje na provoz dětského domova: ubytování, strava, oblečení, lékařská péče, křesťanská …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio