FB twitter YouTube

O podpoře projektu v Pákistánu

Škola sv. Michaela, Derekabad, Pákistán

Podpora vzdělání chudých dětí

Z naší podpory může vedení školy nakoupit uniformy, učebnice a sešity. Pomůžeme také pořízení sportovních pomůcek, lékařské péči a v tomto čase bude moci ředitel školy pořídit malý vánoční dárek pro každé dítě.

Farnost spravuje dohromady 7 škol. Pokud se jedné škole daří lépe – protože křesťanské školy mají dobrou pověst, posílají do škol ve městě své děti i muslimové, kteří mohou zaplatit vyšší školné – a tento příjem pak vypomáhá školám ve vesnických oblastech, kde chodí do školy pouze děti chudých nájemných dělníků. Školy se nachází v poušti Thal s velmi proměnlivým klimatem a její obyvatelé jsou nejchudší vrstvou společnosti.    

Provozování dobrých křesťanských škol je v zemi zásadní misijní úkol. To, že se v dobře vedené škole díky její pověsti setkají děti muslimské i křesťanské, je důležitým krokem v mezináboženském dialogu. Tyto děti už nebudou tak náchylné k radikalizaci svého náboženství. Skrze děti se misionáři mohou dostat do kontaktu i s jejich rodiči. A to je v zemi, kde je přímé hlásání jiného náboženství nemožné, velmi důležité.                  

Za naši pomoc děkuje P. Atta Sultan, OMI

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio