FB twitter YouTube

Články v rubrice Celosvětové projekty

Obecně o podpoře

Mnohým by se zdálo, že pouze bohatí mohou pomoci chudým. Ve skutečnosti je tomu tak, že na celém světě, tedy i v chudých oblastech, se do misijní pomoci zapojují též lidé, kteří pomoc sami nutně …

Mapa pomoci ve světě

Papežská misijní díla v ČR každoročně zveřejňují své projekty na pomoc potřebným ve světě na webových stránkách www.cirkev.cz v aplikaci nazvané „Mapa pomoci ve světě“.
Projekty PMD jsou vyznačeny žlutou barvou. Každý žlutý bod upřesňuje místo, …

Štítky:

Bohoslovci

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola podporuje bohoslovce a řeholní dorost. V tabulkách nabízíme celosvětové přehledy financí věnovaných na toto dílo a počet kněžských a řeholních studentů v misijních zemích.
Vysvětlivky:
Malý seminář –  studium srovnatelné s naším …

Děti

Projekty Papežského misijního díla dětí jsou zaměřené na  vzdělávání dětí, katechezi, lékařskou péči, potravinovou pomoc, podporu sirotčinců a podobných zařízení.
Údaje jsou zpracovány podle La pontificia cooperazione missionara elasolidarieta´tra le chiese. Souhrn přijatých darů z celého …

Štítky:

Světové misie

Ze sbírek uskutečněných během Misijní neděle, kterou slavíme vždy třetí neděli v říjnu, a z dalších darů věnovaných na tento účel během roku, podporuje Papežské misjní dílo šíření víry misijní diecéze světa např. katechetické programy, stavby …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio