FB twitter YouTube

Misijní neděle s Misijním jarmarkem v Proseči

Misijní klubko v Proseči oslavilo Světový den misií ve farním kostele v Proseči zpěvem a tancem a připravilo Misijní jarmark na podporu projektů Papežských misijních děl pro děti v bídě.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio