FB twitter YouTube

Články v rubrice Význam a poslání

Představení: Papežská misijní díla – Missio

Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti.
Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.
Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání v místních komunitách.
Missio systematicky pečuje …

Unie

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)
PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve. V …

Bohoslovci

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA)
SPA je jedinou organizací v katolické církvi, která zaručuje přípravu a formaci každému seminaristovi, řeholnímu novicovi a novicce v přibližně 1 100 misijních diecézích církve. Je to obrovský úkol …

Děti

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
PMDD je oficiální organizací katolické církve. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři …

Světové misie

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV)
je oficiální organizací na podporu zahraničních misií katolické církve. Podporujeme každou misijní diecézi světa na její cestě k samostatnosti. V tomto ohledu jsme dosud jedinou takto pracující organizací. Koordinujeme …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio