FB twitter YouTube

Články v rubrice Historie

100 let od založení Papežských misijních děl u nás

První zmínky o oficiální činnosti se na našem území objevují v diecézních Ordinariátních listech v roce 1912. Tehdy bylo sídlo v Praze u katedrály, byli jmenováni diecézní ředitelé a začínal se vydávat časopis Věstník šíření víry, jehož …

Zajímavosti ze světových misií mezi světovými válkami

V Dublinu na světovém eucharistickém kongresu v roce 1932 měli Irové velkolepou národní misijní výstavu, na které účastníci sjezdu mohli s obdivem sledovat vývoj mimořádné misijní činnosti tohoto malého, ale Církvi vždy věrného národa. Irové i teď vysílají stovky …

Papežská misijní unie PMU

 
Historie:

23. října 1916 – Itálie – Založení Jednoty kněží a řeholníků (MU) se schválením papeže Benedikta XV. Šíří se do většiny diecézí světa.
14. července 1949 – Rozšíření Unie na řeholníky a řeholnice, původně byla jen …

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola PMD SPA

Historie:

Dílo vzniká z doporučení apoštolského vikáře z Nagasaki, Mons. Cousina z Paris Missions Etrangéres, se kterým Jeanne vede bohatou korespondenci. Jsou přesvědčeni o nutnosti podporovat růst povolání z řad domorodých lidí v misijních oblastech.
1889 – Caen, …

Papežské misijní dílo dětí PMDD

Historie:

19. května 1843 – Den oficiálního založení Misijního díla dětí.
Hlavní myšlenka díla: utvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat Pána.
Dílo se rychle šíří po Evropě a v Severní Americe.
3. prosince 1880 – …

Papežské misijní dílo šíření víry PMD ŠV

Historie:

1818 – Mladá francouzská laička Pauline Marie Jaricot zakládá dílo později nazvané Šíření víry.
3. května 1922 – Papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum Pontificium uděluje dílu papežský status. Tím potvrzuje jeho misijního ducha a …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio