FB twitter YouTube

Rubriky a důlěžité odkazy

Články v kategorii O nás

Zde naleznete informace o Papežských misijních dílech u nás i ve světě.

Papežská misijní díla v ČR

Papežská misijní díla (PMD) znovu obnovila svoji činnost v České republice v roce 1993. Během komunismu byla jejich činnost zakázána. Pod patronací biskupa – delegáta pro misie řídí a koordinuje misijní činnost u nás Národní …

Výroční zprávy

Papežská misijní díla vydávají každý rok výroční zprávu, ze které se můžete dozvědět potřebné informace o struktuře organizace, nakládání s přijatými dary, vlastními náklady aj.
 

Výroční_zpráva_2017

Výroční_zpráva_2016

Výroční_zpráva_2015

Výroční zpráva_2014

Výroční zpráva_2013

Výroční zpráva_2012

Výroční zpráva_2011

Výroční zpráva_2010

Výroční zpráva_2009

Výroční zpráva_2008

Výroční zprávy si můžete …

Štítky: ,

100 let od založení Papežských misijních děl u nás

První zmínky o oficiální činnosti se na našem území objevují v diecézních Ordinariátních listech v roce 1912. Tehdy bylo sídlo v Praze u katedrály, byli jmenováni diecézní ředitelé a začínal se vydávat časopis Věstník šíření víry, jehož …

Zajímavosti ze světových misií mezi světovými válkami

V Dublinu na světovém eucharistickém kongresu v roce 1932 měli Irové velkolepou národní misijní výstavu, na které účastníci sjezdu mohli s obdivem sledovat vývoj mimořádné misijní činnosti tohoto malého, ale Církvi vždy věrného národa. Irové i teď vysílají stovky …

Stanovy

Stanovy Papežských misijních děl v České republice
Stanovy popisují předmět a náplň činnosti PMD, jejich účel, poslání a strukturu.

Štítky:

Hlavní rada Papežských misijních děl

Papežská misijní díla působí ve všech kontinentech a jsou organizována v rámci katolické církve.
HLAVNÍ RADA PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL (PMD) 2017
Prefekt
Jeho Eminence kardinál Fernando Filoni
Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů (KEN)
Prezident
Jeho Excelence Mons. Protase Rugambwa
Poradci
P. Tadeusz Jan Nowak, O.M.I.
Generální …

PMD v diecézích

Pozn. Kliknutím na jednotlivé diecéze zobrazíte bližší podrobnosti.

Arcidiecéze pražská
diecézní ředitel:  SM. Angelika, SCB – Mgr. et MgA. Ivana Pintířová
jmenována v roce: 2012
kontakt
webové stránky PMD: Facebook Pmd Missio Praha
webové stránky arcidiecéze: http://www.apha.cz/

 
Diecéze českobudějovická
diecézní ředitel …

Představení: Papežská misijní díla – Missio

Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti.
Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.
Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání v místních komunitách.
Missio systematicky pečuje …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio