FB twitter YouTube

Články v rubrice Církevní dokumenty

EVANGELII GAUDIUM

apoštolská exhortace papeže Františka, vydaná 24.11.2013
zdroj české verze: Radio Vaticana
vietnamská verze: pro pastoraci mezi vietnamskou komunitou můžete využít mutaci v jejich rodném jazyce, kterou nám zaslal Národní ředitel PMD ve Vietnamu P. Dominique Ngo Quang …

Dokumenty II. vatikánského koncilu

Nostra Aetate česky; Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím
zveřejnění 28. října 1965
Ad Gentes česky; Dekret o misijní činnosti církve
zveřejnění 7. prosince 1965

Dokumenty papeže Pia XI.

Encyklika
Rerum Ecclesiae anglicky;  O povznesení posvátných misií. Dálé v těchto jazycích: italsky, latinsky, španělsky.
zveřejnění 28. února 1926

Dokumenty papeže Pia XII.

Encykliky
Fidei Donum anglicky; Podmínky katolických misií zejména v Africe. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky, španělsky.
zveřejnění 21. dubna 1957
Evangelii Praecones anglicky; K obnovení misie zveřejnění. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky, španělsky.
zveřejnění 2. června …

Dokumenty papeže Jana XXIII.

Encykliky
Princeps Pastorum anglicky
zveřejnění 28. listopadu 1959
Grata Recordatio anglicky; „S radostnou vzpomínkou“
zveřejnění 26. září 1959
Poselství
Alle Zelatrici delle PP.OO.MM. in Italia
z 26. dubna 1959
Listy
Gratulamur latinsky, španělsky; Gratulace kardinálovi P. Gerlierovi arcibiskupovi z Lionu u příležitosi I. Misijního mezinárodního kongresu konaného v Lionu;
z …

Dokumenty papeže Pavla VI.

Apoštolská exhortace
Evangelii Nuntiandi česky; „Hlásání evangelia“
zveřejnění 8. prosince 1975; Zdroj: Zvon – České katolické nakladatelství · Praha 1990
Apoštolské listy
Graves et increscentes latinsky; k 50. výročí vzniku Papežských misijních děl
z 5. září 1966
Ecclesiae Sanctae anglicky; z 6. …

Dokumenty papeže Jana Pavla II.

Misijní encykliky
Redemptoris Missio O stálé platnosti misijního poslání
zveřejnění 7. prosince 1990; Zdroj: Zvon · České katolické nakladatelství · Praha 1994
Slavorum Apostoli  Slovanští apoštolové
zveřejnění 2. června 1990; Zdroj: webové stránky farnosti Velehrad
Apoštolské exhortace Jana Pavla II.
Ecclesia …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio