FB twitter YouTube

Návštěva slovenského ředitele PMD na Slovensku v Hradci Králové

S velkou radostí jsme v pátek 24. 11. 2018 přivítali v Národní kanceláři Papežských misijních děl v Hradci Králové tříčlenný tým misionářů ze Slovenska v čele s národním ředitelem Papežských misijních děl na Slovensku P. Ivanem Kňazem. Národní ředitel PMD v České republice jáhen Leoš Halbrštát zasvětil hosty do činnosti české kanceláře PMD, pohovořil o plánech papežských misií i probíhající přípravě na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Nedávno jsme i my navštívili slovenskou kancelář PMD a jsme rádi, že můžeme našim slovenským kolegům v jejich misijní práci pomáhat.

Autor fotografií: Lukáš Bjaloň Fotograf, archiv PMD 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio