FB twitter YouTube

Návštěva národního ředitele PMD ve farnosti Francova Lhota

V neděli 9. 12. 2018 navštívil národní ředitel Papežských misijních děl jáhen ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát farnost Francova Lhota.  Při mši sv. v kostele sv. Štěpána, kterou sloužil místní duchovní správce P. Stanislav Zatloukal, se mohli věřící seznámit s jednotlivými díly Papežských misijních děl, s projekty PMD i s prací misionářů v misijních zemích. O Papežském misijním díle dětí, členských aktivitách a tradičních možnostech pomoci skrze Papežská misijní díla nejpotřebnějším, vyprávěla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Zájem o misie byl veliký, stejně tak i o ukázky prací dětí z PMDD nebo misijní materiály. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio