FB twitter YouTube

Velikonoční neděle v Javornici

Při oslavách Vzkříšení v kostele sv. Jiří v Javornici poděkovaly děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí rychnovskému děkanovi P. Petr Stejskalovi za jeho službu, duchovní vedení a podporu misií! K poděkování se přidal národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Farnost pravidelně podporuje projekty papežských misií a organizuje tradiční aktivity PMD na pomoc nejpotřebnějším.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio