FB twitter YouTube

Pohled pro misie v Hradci Králové

Před Velikonocemi malovaly děti v ZŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové pohlednice na podporu projektu Papežských misijních děl Pohled pro misie, aby je pak 18. března 2018 nabízely v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši sv. sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel PMD v ČR jáhen Leoš Halbrštát, který přijel podpořit misijní snažení těch nejmladších i celé farnosti. Děkujeme Helence Nerudové, která zorganizovala malování pohlednic a všem dárcům, kteří podpořili projekty PMD pro nejpotřebnější v misijních zemích. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio