FB twitter YouTube

Pákistánská návštěva v Čechách

P. Khan Paulus, a P. Mukhar Alan, zástupci oblátské komunity z Pákistánu navštívili ve středu 5. prosince prosluněnou Prahu. Zde se sešli s národním ředitelem Papežských misijních děl, jáhnem Leošem Halbrštátem, aby společně mluvili o projektech, které z České republiky podporujeme. Díky naší podpoře může probíhat výuka ve škole sv. Michaela v Derekabádu, i nedělní školy a výživový program v horské oblasti ve městě Quetta. Oba zástupci také mluvili o možnostech další spolupráce a hledali cesty, jak dále rozvíjet pomoc křesťanské menšině v této zemi. Jako důležitý bod vidí P. Khan další formaci kněží, aby v těchto nelehkých podmínkách dokázali obstát a být svým farnostem potřebnou oporou. Cestu po Čechách zakončili pákistánští otcové v druhé oblátské české komunitě v Klokotech u Tábora.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio