FB twitter YouTube

Oslava Velikonoc v Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Děti z Papežského misijního díla se aktivně zapojují do života farností a při bohoslužbách pomáhají s čímkoliv je potřeba. Přinášíme fotografie z kostela Proměnění Páně ve farnosti Slatina nad Zdobnicí, kde místní Misijní klubko připravilo na slavnost Zmrtvýchvstání kromě jiného i obětní průvod s velikonočními symboly.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio